اژدها پیراستن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   134 76.47% with 17 votes

لباس تا این اژدها ناز در هر سبک شما می خواهم! این که آیا شما می خواهید موجود فانتزی خود را به راک اند رول شیوه زندگی خطرناک حکومت، و یا می خواهید یک مار پری قادر است تنها با نوازش کردن و عشق وجود دارد، 'مقدار زیادی از راه هایی برای ایجاد اژدها از رویاهای خود را!

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را کلیک کنید و از طریق شاخ شناور، فلس، و لباس تا گزینه.

AnimalFantasyAnimalsGirlDressDress UpDragonAnimalDressup