rồng sưởi Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Xin vui lòng giúp những con rồng bằng cách làm tan tuyết để họ có thể gặp gỡ bạn bè của họ. Họ quá lạnh để di chuyển trong tuyết và một số đã bị đóng băng ...!

Điều khiển:
Trong game

Dragon Fire Mouse Skill Retro