توپ اژدها مبارزه با بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   888168 84.09% with 1056 votes

هنرهای رزمی جهان از مجمع عمومی، اضافه کردن اختیاری

شخصیت، و موفق به کسب قهرمانی کنفرانس در هنر جهان رزمی!


کنترل بازی:
پلیر 1: انجمن از کلید های wasd به حرکت می کند
کلید JKLUIO را برای حملات


بازیکن 2: کلیدهای جهت دار
به حرکت صفحه 1-6 برای حملات.

FightingActionDragonBeat 'em UpKung FuDefaultBall