اژدها توپ مبارزه 3 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   2074345 85.74% with 2419 votes

نبرد مروارید 1.6 به روز رسانی در هنرهای رزمی جهان در مجمع عمومی، با اضافه کردن کاراکتر های اختیاری، به و موفق به کسب قهرمانی کنفرانس در هنرهای رزمی جهان!

کنترل بازی:
1P: کلید های WASD برای کنترل حرکت و پریدن،، کلید JKLUIO را برای حمله است 2P صفحه کلید کلید های arrow های
به کنترل حرکت پرش، شکل 1-6 برای حمله.

FightingActionBeat 'em UpKung FuDefaultDragonBall