Dragon Ball đấu 2.1 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   1490221 87.08% with 1711 votes

Tham gia các máy bay chiến đấu tốt nhất trong này thức loạt Dragon Ball chiến đấu Video trò chơi. Đánh bại ác quỷ và trở thành một hỗn hợp võ thuật chiến đấu mạnh mẽ hơn gia tộc Wulin Warrior.

Điều khiển:
Player 1: AD = Di chuyển
J = tấn công, K = Chuyển L = dự trữ năng lượng
UIO = đặc biệt.
kết hợp: AA / DD = bứt phá, SAJ = khí công, DD J / J = AA bứt phá khí công.
Trang 2 chơi :: = ← → di chuyển
= 1 tấn, 2 = nhảy, 3 = dự trữ năng lượng
456 = đặc biệt.
kết hợp: → → / ← ← = bứt phá, 1 = ↓ → Khí → → 1/1 = ← ← khí công bứt phá.

FightingDragon Ball