Dragon Ball đấu 1.7 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   3653579 86.32% with 4232 votes

Dragon Ball chiến đấu 1.7, nhân vật mới, cấp độ mới, chế độ thách thức mới. Ký tự đặc biệt có thể bay trong không khí. Bản chất của Kung Fu được trộn lẫn trong các trò chơi.

Điều khiển:
Player 1: AD = di chuyển, J = tấn công, K = nhảy, L = dự trữ sức mạnh, UIO = kỹ năng. Kết hợp: AA / DD = bứt phá, SAJ = khí công, DD J / AA J = bứt phá khí công. Máy nghe nhạc 2 :: ← → = di chuyển, 1 = tấn công, 2 = nhảy, 3 = sức mạnh dự trữ, 456 = kỹ năng. Kết hợp: → → / ← ← = bứt phá, ↓ → 1 = khí công, → → 1 / ← ← 1 = bứt phá khí công.

FightingDragonBeat 'em UpKung FuBall