توپ اژدها نبرد بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   205 80% with 25 votes

Goku در شروع سفر خود را به یک ماجراجویی جدید. هستند در جنگهای متعدد شدید خواهد شد که در او پیش راه خود را پرتاب وجود دارد. آیا او می تواند برای زنده ماندن؟ گرافیک چشمگیر و کنترل ضعیف هستند، اما تعداد کمی از Z توپ اژدها است که قطاری از اژدها توپ Z روح وجود دارد. نه فقط مسابقه مبتنی بر فیزیک دوچرخه سواری خود را خارج وجود دارد، توپ اژدها نبرد دقیقا همان چیزی است آن است.

کنترل بازی:
دستورالعمل: کلید های arrow: حرکت حمله: UIOJKL / 123456

Action