جراحی بازوی Draculaura بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   32 60% with 5 votes

نماد مد افسانه Draculaura به حال تصادف تلاش برای کشف یک غار وحشت زده تاریک و توسط خفاش ها مورد حمله قرار گرفت. در حال حاضر او به کمک شما برای احساس بهتر و درمان صدمات خود را نیاز دارد. مراقبت خوب از Draculaura، بهبود زخم او، را اشعه ایکس و اعمال بازیگران. دکتر شود بزرگ برای هیولا ما دوستان بالا و او را خوشحال دوباره. کنترل: با استفاده از ماوس به بازی این هیولا عالی دکتر بالا بازی ها.

کنترل بازی:
در بازی

Other Girl Monster Monster High Surgery Draculaura