دکتر لی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

های SPAN، راهنما دکتر لی در ماجراجویی دیوانه خود را. شروع پرواز برای به دست آوردن پول نقد و ارتقاء موشک. سکه درآمد با جمع آوری $ در اطراف شناور در آسمان. انفجار راه خود را ابرها رفتن به سمت بالا، اما هدف اصلی این است که تا آنجا که شما می توانید برای نمره بالاتر. ارتقاء بیشتر شما می توانید از پرواز ساده تر تبدیل خواهد شد.

کنترل بازی:
استفاده از A و D برای تغییر مستقیم، E به استفاده از سوخت راکت.

Adventure Physics Skill