دکتر دیزی حیوان دامپزشک بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   21 66.67% with 3 votes

درمان این حیوان درمانده و بیمار.

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به ارتباط برقرار.

SimulationGirlAnimalDaisy