حزب Doyu بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

بازی یک دسته از بازی های پازل متفاوت همه را به یک بازی قرار داده است. تفاوت ها، حافظه، پازل و بیشتر.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleKidsDoyuParty