Doyu گلف بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   21 66.67% with 3 votes

بازی گلف این بازی بزرگ برای یک یا دو بازیکن. سعی کنید برای گرفتن توپ را به سوراخ با بازدید کمتر ممکن است.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

SportsBallGolfWaterObstacleDoyu