Doyu thẻ Trận Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   52 71.43% with 7 votes

Chơi các loại thẻ tốt nhất ở thời điểm tốt nhất trong trò chơi này thẻ RPG. Bạn có thể đánh bại các đối thủ CPU?

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

Role PlayingStrategyCardsTurn BasedDoyuBattle