Xuống dốc Stunts Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   21 66.67% with 3 votes

Ride qua xuống dốc và thực hiện các pha nguy hiểm.
Điều khiển xe đạp của bạn với các phím mũi tên để hoàn thành mỗi cấp độ.
Thu thập sao để kiếm điểm. Nâng cấp xe đạp của bạn tại
Store. Mở khóa những thành tựu sau khi tất cả các cấp. Bạn có cuộc sống hạn chế, vì vậy hãy cẩn thận. Tốt nhất của may mắn!

Điều khiển:

Sử dụng phím mũi tên để đi xe.

DrivingMotorcycleCollecting DownhillStunts