Dot Để Dot Jerry Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   5526 67.9% with 81 votes

Chọn màu sắc yêu thích của bạn từ bảng màu và bắt đầu kết nối các dấu chấm để hoàn thành bức tranh Jerry. Nếu bạn không kết nối các dấu chấm để số chính xác, bạn sẽ mất một cuộc sống.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

PuzzleDrawingAnimalJerry