مسابقه Doraemon بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   41979 84.14% with 498 votes

Doraemon مسابقه با بهترین دوست خود Nobita، جیان و Shizuka را انتخاب کنید Doraemon و یا هر شخصیت دیگری به نژاد و تکمیل سطح در وهله اول به باز کردن سطوح جدید

کنترل بازی:
کلید های arrow به درایو

Puzzle Doraemon Nobita