Doraemon مسابقه دو ماراتون بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   361130 73.52% with 491 votes

این یک بازی فلش بازی سبک اقدام به سرعت ادامه بازی شما می باشد. در این بازی، شما Doaremon ماراتن خط پایان در رقابت کمک خواهد کرد.

کنترل بازی:
در بازی

Puzzle Doraemon Nobita