Doraemon và Nobita Revenge Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   637121 84.04% with 758 votes

Xin vui lòng giúp Nobita trả thù Jyian và Xêkô trong lớp học khi ông quay lưng lại với hội đồng quản trị. Bạn phải chú ý đến giáo viên!

Điều khiển:
Sử dụng chuột để xử lý.

Puzzle Doraemon Nobita