Doraemon và Nobita Giấy Toss Trò chơi Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   13245 74.58% with 177 votes

Nobi Nobita đang chơi giấy Toss Trò chơi với doraemon. Làm thế nào ông có thể bắn chính xác?

Điều khiển:
Sử dụng chuột để chơi game

Puzzle Doraemon Nobita