Doraemon cuộc phiêu lưu Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   906223 80.25% with 1129 votes

Một Doraemon sáng tạo trò chơi phiêu lưu. Doraemon cần phải sử dụng các công cụ từ các trường hợp kho tàng để ăn tất cả các Dora-yaki. Hãy 's giúp anh ta trong cuộc phiêu lưu Dora-yaki này!

Điều khiển:
Click chuột để tạo ra những đám mây và giúp Doraemon để ăn tất cả các Dora-yaki.

RobotsAdventurePlatformsCollecting Android Doraemon