ماجراجویی Doraemon بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   906223 80.25% with 1129 votes

Doraemon بازی ماجراجویی خلاق. Doraemon نیاز به استفاده از ابزار مورد گنج به منظور خوردن تمام دورا YAKI. اجازه بدهید 'او در این ماجراجویی دورا YAKI کمک!

کنترل بازی:
کلیک ماوس به تولید ابرهای و Doraemon کمک به خوردن تمام دورا YAKI است.

RobotsAdventurePlatformsCollecting Android Doraemon