دورا سوار سر بالایی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   266 81.25% with 32 votes

دورا برخوردار ورزش و عشق به بر روی تپه سوار. راهنما او را پیدا کردن راه های جدید برای رسیدن به مکان. جمع آوری دورا 'کوله پشتی بنفش برای امتیاز بیشتر. شما باید سه شانس را به پایان برساند سطح. Gooo!

کنترل بازی:
کلید های arrow.

DrivingKidsGirlObstacleCollecting BicycleGirlsDoraUphillRide