دورا قطار اکسپرس بازی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   3412 73.91% with 46 votes

دورا باید Swiper را به ایستگاه بعدی. مراقب باشید دان 'تی قطار خراب و محموله را از دست داد! Excelente!

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

DrivingKidsAdventureGirlObstacleTrainAnimalGirlsDoraExpressGame