Dora The Explorer - Vòng Puzzle Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   208 71.43% with 28 votes

Sửa chữa tất cả các phần của Dora 's hình ảnh ở vị trí chính xác.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

PuzzleGirlAnimalMonkeyGirlsDoraExplorerRound