دورا اکسپلورر - پازل گرد بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   208 71.43% with 28 votes

حل تمام قطعات از تصویر دورا 'در موقعیت دقیق.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleGirlAnimalMonkeyGirlsDoraExplorerRound