Dora Snacks bắt Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   43 57.14% with 7 votes

Trợ giúp Dora bắt đồ ăn nhẹ của mình nhưng tránh lạc.

Điều khiển:

trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

KidsMouse SkillGirlFoodTiming Girls