دورا پت فروشگاه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   3514 71.43% with 49 votes

ارسال حیوانات خانگی به خانه خود را با خیال راحت می شود، مراقب حیوانات خانگی را رها نمی کند!

کنترل بازی:
استفاده از کلیدهای جهت دار برای دوچرخه سواری.

DrivingGirlObstacleAnimalBicycleGirlsDoraShop