جراحی دورا راهنما چکمه استخوان بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   114 73.33% with 15 votes

چکمه همیشه دوست داشتم حلق آویز کردن با دوستان بر روی درختان floor.Now، ران خود را قرمز و متورم شد، آن طوری که او دردناک دورا که surgeon.Can دورا چکمه درمان شد در بر داشت cried.He؟ کنترل: ماوس به بازی.

کنترل بازی:
در بازی

Other Dora Girl Surgery Dora Help Boots Bone