دورا هالووین کیک بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   50 100% with 5 votes

این ها 'شب هالووین و دورا می خواهد به هیجان دوستان خود را با برخی از کیک شبح وار! تاریخ دورا در آشپزخانه برای کمک به او را انتخاب کنید دکوراسیون ترسناک ترین و در عین حال ذوق برای کیک. را انتخاب کنید تار عنکبوت به عنوان یک شکوه، محل برخی از آرامگاه خزنده سنگ، ارواح و یا کدو تنبل در بالای کیک و ببینید که اگر نتیجه نهایی به اندازه کافی ترسناک است. درمان بزرگ نه تنها به نظر می رسد بزرگ، بلکه طعم، بنابراین پایان کیک را با برخی از آب نبات و شما 'آماده شده برای هالووین!

کنترل بازی:
در بازی

Dora Food Girl Halloween Dora Cupcakes