دورا اتاق تمیز کردن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   21 66.67% with 3 votes

دورا به حال شیفتگی ناگهانی برای نقاشی و بنابراین، تصمیم گرفت به آن ضربه را. دورا خریداری رنگ بسیار و تابلوهای نقاشی و پر اتاق خود را با آن. او حتی برخی از مناظر طبیعی فوق العاده به خود جلب کرد و آنها را بر روی دیوار به دار آویخته. دورا زیادی در طراحی است که او را فراموش کرده به تمیز کردن گاهی اوقات او را مجذوب شد. در نتیجه اتاق را تبدیل به یک اختلال کامل و محل تند و زننده. دورا بد نیاز به کمک شما در تمیز کردن و تنظیم اتاق و همه چیز خود را. دورا را هدیه یکی از نقشه های خود را اگر شما تمیز کردن اتاق خود را کاملا. آن لذت ببرید این بازی تمیز کردن!

کنترل بازی:
در بازی

Dora Girl Dora Drawing Room Cleaning