جراحی دورا دندانپزشکی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   31 75% with 4 votes

دورا تا در اکتشافات مختلف است و برداشت تا عادت بد غذا خوردن بستنی و شکلات و مسواک زدن دندان خود را به درستی، این منجر به ساخت تا از میکروب ها و بیماری ها در دندان های خود را. او در حال حاضر به مراجعه به دندانپزشک به دندانهای او ثابت، دورا بسیار ترس از dentish است، اما شما باید مطمئن شوید که او به مراقبت های گرفته شده از درستی، به او کمک کنید دندان خود را به قدیمی راه براق و سالم است.

کنترل بازی:
در بازی

Dora Girl Surgery Dora Dental