راه آهن شهر دورا و دیگو بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   166 72.73% with 22 votes

دیگو و ماجراجویی دورا بر روی ماشین های راه آهن اجرا بر روی. راه موانع بسیاری وجود دارد، ماموریت شما این است برای کمک به دورا و دیگو به اجتناب از موانع و جمع آوری اقلام به جمع آوری امتیاز و ارتقاء سرعت، زندگی.

کنترل بازی:

استفاده از W یا Arrow کلید تا پرش، کلید موس را به ساقه.

ShootingAdventureAction