Bong bóng Doozy Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Khởi động bóng và sử dụng paddler của bạn để loại bỏ tất cả các bong bóng bay.

Điều khiển:
Trong game

Arcade Ball Bubbles