حباب Doozy بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

راه اندازی توپ و استفاده از paddler خود را برای از بین بردن تمام حباب های پرواز.

کنترل بازی:
در بازی

Arcade Ball Bubbles