Doodle Trứng Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Phù hợp với 3 hoặc nhiều trứng cùng màu ở đường ngang, dọc hoặc chéo để làm cho họ biến mất.

Điều khiển:
Trong game

Arcade Tetris Matching Birds Match 3