Dolphin Ball 2 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   21 66.67% with 3 votes

Giúp các cá heo rõ ràng tất cả các quả bóng trước khi bóng được gần đáy biển. Bạn có thể xóa các quả bóng bằng cách bắn chúng thành các nhóm 3 hoặc nhiều hơn cùng màu. Bất kỳ quả bóng được treo trên những gì bạn xóa cũng sẽ giảm.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

ShootingBallMatching Android Dolphin