Doli chuyền vô địch Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   01

Nó 's bóng chuyền vô địch thời gian cho các phi hành đoàn Doli! Sisi 's đã nhận được một số đào tạo thêm từ Mina, và nó' s thời gian để có trên Toto, năm cuối cùng 's vô địch! Anh ấy có những gì nó cần?

Điều khiển:
Sử dụng các mũi tên trái / phải để di chuyển và mũi tên lên để nhảy. Cho hai người chơi, sử dụng "w ", "a ", "s " chìa khóa là tốt.

SkillDoliAnimalsSkillSportsSportAnimalVolleyChampionship