Dogville đường ống Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   10 100% with 1 votes

Kết nối các đường ống và để cho nước những con chó! Tốt hơn làm cho nó trong thời gian, bởi vì họ thực sự khát!

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

PuzzleWaterAnimalPipeAndroid DogvillePipeline