Doggy Salon Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   41 80% with 5 votes

Làm cho con chó đẹp. Bạn có thể rửa nó, lược anh ta, cạo anh ta và làm nhiều thứ khác. Trong trò chơi này, bạn có thể chọn mô hình miễn phí hoặc mô hình thử thách. Trong mô hình thử thách bạn phải thay đổi con chó vào ví dụ đưa ra. Tôi nghĩ rằng bạn có thể làm cho con chó này rất hạnh phúc! Làm cho con chó đẹp. Bạn có thể rửa nó, lược anh ta, cạo anh ta và làm nhiều thứ khác. Trong trò chơi này, bạn có thể chọn mô hình miễn phí hoặc mô hình thử thách. Trong mô hình thử thách bạn phải thay đổi con chó vào ví dụ đưa ra. Tôi nghĩ rằng bạn có thể làm cho con chó này rất hạnh phúc!

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

GirlAnimalGroomingGirlsDoggySalon