دوج چالش بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   34 42.86% with 7 votes

دوج چالش 3D بازی مسابقه ای بزرگ است. بهترین نتیجه در 3 دور و پس از آن چالش دوستان خود را
از طریق ایمیل یا فیس بوک

کنترل بازی:

استفاده از کلید های arrow به رانندگی کنید.

Driving