دکتر فرانکشتاین بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   96 60% with 15 votes

تبدیل به دکتر فرانکشتاین قرار داده و مجموعه ای بسیار ویژه خود را از مهارت های به کار به منظور ایجاد یک هیولا وحشتناک. همه چیز باید شما را از قسمت های بدن به اندام های جمع آوری. برای این شما باید برای رفتن به گورستان و یا انتخاب قفل. به محض این که شما پیدا کردن چیزی به اتاق عمل و ضمیمه آن را به هیولا خود را. پس از همه چیز در جای مناسب شما می توانید به موجودی به زندگی به ارمغان بیاورد. در حال حاضر شما می توانید آن را لباس و سفارشی آن را فقط به راه شما آن را می خواهم. هم بزرگ است!

کنترل بازی:
در بازی

Girl Shoot Em Up Surgery Doctor Frankenstein