سردستهزنان خواننده اپرا پیراستن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

رویاهای هر دختری که او تبدیل خواهد شد یک روز سردستهزنان خواننده اپرا. روشنک یکی از آنها است، اما به نظر می رسد رویای او را به انجام برسانند. او به کمک شما نیاز به او را به درخشان بر روی فرش قرمز. چک کردن کمد لباس او و انتخاب لباس که شخصیت او را تعریف می. او سبک اصلی با لباس های پر زرق و برق، مدل موهای شیک و برخی از زیورآلات ظریف بده. موفق باشید!

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

Dress UpWwwmonicomDiva