لباس متمایز برای هالووین بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

بنابراین بسیاری از لباس خاص و متمایز برای دختران در هالووین. می خواهم شما را امتحان کنید؟ من 'مطمئن باشید که شما خاص ترین دختران در این لباس در این سال' هالووین متر. هالووین مبارک!

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlDress UpGirlsDistinctiveDressesHalloween