پاکسازی شاهزاده خانم دیزنی حزب PJ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

هی خانم ها! همه ما می دانیم که شاهزاده خانم دیزنی زیبا به سادگی عاشق صرف وقت با هم و البته، با داشتن سرگرم کننده. پدر و مادر Rapunzel به 'ها اگر شهر خارج شد، و این یک فرصت نادر برای شاهزاده خانم به پرتاب یک حزب سرگرم کننده PJ بود. آنها کمی بیش از حد سرگرم کننده در این مناسبت بود، و در نتیجه خانه واقعا کثیف باقی مانده بود. پدر و مادر Rapunzel به 'به نام که آنها در راه خانه خود هستند. چه وظیفه شما در این بازی واقعا هیجان انگیز به نام پاکسازی شاهزاده خانم دیزنی حزب PJ خواهد بود برای کمک به ژله های Rapunzel تمیز کردن تمام محل قبل از پدر و خود می رسند. موفق باشید!

کنترل بازی:
در بازی

Other Decoration Girl Princess Disney Party Cleanup