Disco Cá Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   10 100% with 1 votes

Tránh cá khác trong khi ăn sâu để ghi điểm và đạt được sức khỏe.

Điều khiển:
Trong game

Evade Fish Collecting