دیسکو ماهی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

اجتناب از ماهی های دیگر در حالی که خوردن کرم ها به امتیاز و به دست آوردن سلامت.

کنترل بازی:
در بازی

Evade Fish Collecting