Thảm họa sẽ Strike: Phần 2 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   50 100% with 5 votes

Sức mạnh hủy diệt là trong tay của bạn! Tạo ra động đất, lở đất, virus và các thảm họa khác điên để tiêu diệt tất cả những quả trứng trong mỗi cấp.

Điều khiển:

Sử dụng chuột để chọn các thảm họa của sự lựa chọn của bạn .

PuzzleStrategy