فاجعه اعتصاب خواهد شد: قسمت 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   50 100% with 5 votes

قدرت تخریب است در دست شما! ایجاد زلزله، رانش زمین، ویروس ها و دیگر بلایای دیوانه برای از بین بردن تمام تخم مرغ ها را در هر سطح.

کنترل بازی:

استفاده از موس خود را انتخاب کنید فاجعه از انتخاب شما.

PuzzleStrategy