خاک استاد بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

کمک به این هیولا کامیون سوار برای رسیدن به خط پایان در زمان و ضرب و شتم رکورد، رقابت با دوستان خود و تعیین بهترین زمان!

کنترل بازی:

کلید های arrow به رانندگی کنید.

RacingObstacleTruckDirtMaster