אופני עפר 5 משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   65 54.55% with 11 votes

לרכב על האופניים שלך מעל המכשולים כמו שאתה לבל מפנה. להסתובב ולעשות את הדרך שלך בחזרה.

בקרות משחק:
את מקש חץ -. להאיץ
חץ למטה מפתח - מקשי חיצים שמאלה / ימינה
להאט חצים -.. Lean
מקש רווח - להסתובב
CTRL -. בלם.

DrivingMotorcycleObstacleBalancingDirtBike